CSI

CSiDetail 20.0.0 Build 827 + CSI Detailing v3.1

Download CSiDetail v20.0.0 CSiDetail CSiDetail is an integrated and interactive software product for generating detailing output, such as detailed views, drawings, bills of materials (BOM), and bills of quantities (BOQ) from ETABS models CSiDetail creates a detailed model of the structure, based on its analysis model and the design process carried out in ETABS. It …

CSiDetail 20.0.0 Build 827 + CSI Detailing v3.1 Read More »

CSiBridge Advanced with Rating v24.0.0 + old versions

Download CSiBridge Advanced with Rating v24.0.0 CSiBridge CSiBridge là phần mềm thiết kế cầu linh hoạt và hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. Sử dụng phần mềm CSiBridge ta có thể dễ dàng định nghĩa hình dáng phức tạp của cầu, điều kiện biên và tải trọng tác dụng lên cầu. CSiBridge to create the ultimate …

CSiBridge Advanced with Rating v24.0.0 + old versions Read More »