inventor

Phần mềm Geometric Glovius Pro 6.0.0.923

Download Geometric Glovius Pro 6 crack, Download Phần mềm Geometric Glovius Pro 6 Geometric Glovius là ứng dụng CAD 3D hiện đại cho các tệp CATIA, NX, STEP, IGES, Pro/ENGINEER and Creo, SolidWorks, Inventor and Solid Edge

Autodesk Inventor Professional 2020.4

Download Autodesk Inventor Professional 2020 Autodesk Inventor Autodesk Inventor là một ứng dụng CAD dùng cho thiết kế cơ khí 3D, mô phỏng, trực quan hóa và tạo tài liệu được phát triển bởi Autodesk Autodesk Inventor 3D CAD software is used for product design, rendering, and simulation. Get professional-grade mechanical design solutions. autodesk inventor 2020 …

Autodesk Inventor Professional 2020.4 Read More »

Autodesk inventor professional 2016 full free

Download autodesk inventor pro 2016 Autodesk inventor pro 2016 Phần mềm Inventor là sản phẩm được Autodesk ra mắt nhằm cạnh tranh với các phần mềm CAD 3D khác như phần mềm Solidworks, ProE (Creo)… Với ưu điểm là giá bản quyền tốt hơn rất nhiều và có được sự đồng bộ vào hệ sinh thái các …

Autodesk inventor professional 2016 full free Read More »

Download autodesk Inventor 2014

Download autodesk Inventor 2014  Inventor 2014 Phần mềm Inventor là sản phẩm được Autodesk ra mắt nhằm cạnh tranh với các phần mềm CAD 3D khác như phần mềm Solidworks, ProE (Creo)… Inventor được xây dựng chuyên cho lĩnh vực thiết kế và chế tạo các sản phẩm kỹ thuật cơ khí. Với Inventor bạn sẽ có …

Download autodesk Inventor 2014 Read More »