Home » plugin Corona Renderer

plugin Corona Renderer

Download Corona Renderer 3.2 for 3Ds MAX and Cinema 4D

Download Corona Renderer 3.2 for 3Ds MAX and Cinema 4D Corona Renderer Corona Render là một ứng dụng kết xuất đồ họa (Un)biased  với hiệu xuất cao, là một  plugins cài đặt thêm trong 3ds Max và như một ứng dụng CLI độc lập. Corona Renderer đã trở thành một Plugins hỗ trợ trong việc …

Download Corona Renderer 3.2 for 3Ds MAX and Cinema 4D Read More »