Solidworks

Phần mềm cơ khí SolidWorks là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windows, đã có mặt trên thị trường từ năm 1997 bởi Công ty Dassault Systèmes SolidWorks Corp (Công ty là một nhánh trực thuộc  Dassault Systèmes, S. A. tại Vélizy, Pháp).

Phần mềm Geometric Glovius Pro 6.0.0.923

Download Geometric Glovius Pro 6 crack, Download Phần mềm Geometric Glovius Pro 6 Geometric Glovius là ứng dụng CAD 3D hiện đại cho các tệp CATIA, NX, STEP, IGES, Pro/ENGINEER and Creo, SolidWorks, Inventor and Solid Edge

SolidCAM 2021 SP5 HF1 Standalone/ SP4 HF1 For SolidWorks

Phần mềm SolidCAM 2021 SolidCAM SolidCAM là phần mềm CAM tích hợp hàng đầu chạy trực tiếp bên trong SOLIDWORKS và Autodesk Inventor, với khả năng tích hợp liền mạch và liên kết đường dẫn công cụ đầy đủ. Với tích hợp một cửa sổ, tất cả các hoạt động gia công có thể được …

SolidCAM 2021 SP5 HF1 Standalone/ SP4 HF1 For SolidWorks Read More »