tekla

Tekla Software, tải phần mềm hãng TeklaTekla, phần mềm lĩnh vực xây dựng, Tekla products: Tekla Structures, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Tekla PowerFab, Trimble Connect, Tekla Model Sharing,  Tekla Civil

Trimble Tekla Portal Frame & Connection Designer 2021 SP1 v21.1.0

Tekla Portal Frame & Connection Designer 2021 free download Tekla Portal Frame & Connection Designer The simple approach to portal frame and connection design. The automated design of steel portal frames and steel connections just got a whole lot easier as Tekla Portal Frame Designer and Tekla Connection Designer now integrate with Tekla Structural Designer. Packed with …

Trimble Tekla Portal Frame & Connection Designer 2021 SP1 v21.1.0 Read More »

Tekla Structures Design Suite 2020 SP6 (Designer v20, Tedds v22)

Tekla Structures Design Suite 2020 free download Tekla Structures Design 2020 Powerful structural BIM software for better projects Tekla Structures, the most advanced structural BIM software, lets you create, combine, manage and share multi-material 3D models packed with valuable construction information. You can use Tekla Structures throughout the project, from buildings and infrastructure conceptual planning to fabrication, …

Tekla Structures Design Suite 2020 SP6 (Designer v20, Tedds v22) Read More »

Tekla Structures v20 + environment free download

Tekla Structures v20 + environment Tekla Structures Tekla Structures là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng có thể mô hình hóa các cấu trúc kết hợp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, bao gồm thép, bê tông, gỗ và kính. Tekla Structures v20 đã được cải thiện khả năng tương …

Tekla Structures v20 + environment free download Read More »