Tekla Structural Designer 2019i SP3 / 2019 SP4

Phần mềm Tekla Structural Designer 2019

Tekla Structural Designer 2019

Tekla Structural Designer 2019 là phần mềm dễ sử dụng kết hợp việc phân tích và thiết kế thành một giải pháp dựa trên mô hình hiệu quả duy nhất.

Với phần mềm phân tích thiết kế đơn giản, tích hợp này, các công ty tư vấn thiết kế có thể cung cấp các giải pháp thiết kế an toàn, hiệu quả và hợp lý hóa nhanh hơn.

Thiết kế và BIM là một quy trình tích hợp trong Tekla Structural Designer, kỹ sư có thể làm việc nhanh hơn và đạt được nhiều hơn:

  • Tăng năng suất việc mô hình hóa nhờ khả năng mô phỏng chính xác hơn.
  • Khả năng tự động hóa giúp giảm các công tác lặp việc tẻ nhạt và gây mất thời gian.
  • Sử dụng được cho mọi loại vật liệu và dạng dự án, thiết kế và phân tích đồng thời, và thông tin chuyển tải thông suốt trong một quy trình làm việc phối hợp chặt chẽ.

Download Tekla Structural Designer 2019

Download Tekla Structural Designer 2019i SP3 v19.1.3.17 x64

download

Download Tekla Structural Designer 2019 SP4

download

password unrar: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Tekla Structural Designer 2019

see the readme file

Cài đặt Tekla Structural Designer 2019 sp4

Chạy file keygen với quyền admin( run as administrator)

Copy file license vào thư mục cài đặt: \ProgramData\Tekla\Structural\Licensing\

Xong

Install the app using Local Computer Locked license option.
Run appliead license generator.
Copy generated license file to the folder: \ProgramData\Tekla\Structural\Licensing\