Tekla Structures v20 + environment free download

Tekla Structures v20 + environment

Tekla Structures

Tekla Structures là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng có thể mô hình hóa các cấu trúc kết hợp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, bao gồm thép, bê tông, gỗ và kính.

Tekla Structures v20 đã được cải thiện khả năng tương tác và có liên kết nâng cao với Intergraph Smart 3D. Tekla Structures có sự tích hợp tuyệt vời với SketchUp Pro, Revit Architecture và Revit MEP để cộng tác tốt hơn. Vẽ các đường và vòng tròn khác nhau rất dễ dàng và đơn giản. TEKLA STRUCTURES 20 sets the new benchmark for building information modeling (BIM) software. Realize a world of possibilities with the tool that handles

Download Tekla Structures v20.1 + environment

Dowwnload tekla structures v20.1

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt tekla structures v20

Cài đặt phần mềm tekla structures v20

Copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt tekla structures v20

Block bằng firewall

ok xong

Xem video hướng dẫn: Video hướng dẫn cài đặt và active tekla structures v20

link download tekla structures 20, tekla structures v20 kèm environment, phần mềm tekla structures v20, tekla structures v20 full free. cài đặt tekla structures v20, license tekla structures v20