Phần mềm Tekla Tedds 2016 v18

Phần mềm Trimble Tekla Tedds 2016 v18

Tekla Tedds 2016

Trimble Tekla Tedds là công cụ tính toán kết cấu tự động cho công trình của hãng Trimble. Với Tekla Tedds, kỹ sư có thể tối ưu các thiết kế, giảm lỗi và thể hiện các báo cáo, thuyết minh tính toán một cách chuyên nghiệp.

Tekla Tedds 2016 có thể cải thiện cả năng suất và chất lượng kỹ thuật. Công việc sẽ trở nên hiệu quả hơn so với cách tính thủ công. Giải pháp này có thư viện đảm bảo chất lượng về tính toán và dễ dàng kiểm tra. Người dùng có thể linh hoạt tạo các tính toán bổ sung và đảm bảo cho các tài liệu thiết kế.

Đối với thách thức về yêu cầu và tiến độ, Tekla Tedds là một giải pháp tin cậy cho phép các kỹ sư có thể tự tin đưa ra câu trả lời.

Với Tekla Tedds, bạn kiểm soát  tính minh bạch để dễ dàng xem xét và xác nhận;

Đối với các hồ sơ chuyên môn hơn, các tính năng của phần mềm hỗ trợ các kỹ sư nhanh chóng tạo lập và tùy chỉnh hồ sơ tính toán kết cấu cho dự án.

Các bạn có thể tải về phần mềm Trimble Tekla Tedds 2018 v20 mới nhất tại đây

Download Tekla Tedds 2016 v18

Phần mềm tính toán kết cấu tự động tekla tedds, download Tekla Tedds 2016, download Tekla Tedds v18, key active Tekla Tedds 2016, Tekla Tedds 2016 [email protected], Trimble Tekla Tedds 2016 [email protected],  Trimble Tekla Tedds 2016, Tekla Tedds 2016 v18

Download Tekla Tedds 2016 v18

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Tekla Tedds 2016

Chạy file setup

Chạy file Update

Tắt hết các phần mềm diệt virus

Chạy file Keygen với quyền admin => được file license

Copy file license to the folder: C:\ProgramData\Tekla\Structural\Licensing\

Ok done