Phần mềm VariCAD 2022 v2.08

Download Phần mềm VariCAD 2022

VariCAD

VariCAD là một phần mềm thiết kế CAD hai chiều dành cho các kỹ sư cơ khí. Nó cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để thiết kế, đánh giá và sửa đổi các mô hình CAD trong một nền tảng toàn diện. Với phần mềm này, bạn có thể thiết kế và chỉnh sửa nhiều loại mô hình 3D. Có thể dễ dàng xác định các ràng buộc và sử dụng các tham số khác nhau. Bạn có thể mô hình hóa bất kỳ loại ống, dây điện và các bộ phận cơ khí khác.

Trong chương trình này có thể kiểm tra độ đứt gãy của các bộ phận. Sau khi thiết kế hoàn chỉnh sản phẩm, bạn cũng có thể xem bản lắp ráp 3D của nó; tính năng này được sử dụng để giới thiệu các phần khác nhau của hệ thống. Điểm mạnh của VariCad là thư viện phong phú và nhiều phần của nó. Nó cũng có thể tính toán chính xác các phần khác nhau của mô hình. Giao diện đồ họa của chương trình này rất đơn giản và nhỏ gọn, và không giống như nhiều cơ chế phức tạp, không mất nhiều thời gian để tìm hiểu.

Nó cũng có thể trao đổi tệp với phần mềm CAD khác. Ví dụ, có thể chuyển đổi sang nhiều định dạng 3D, STL, IGES, DWG, DXF và cũng có thể nhập các định dạng 3D, DWG, DXF. Bạn có thể chuyển đổi hàng loạt và xuất nhiều tệp. Phần mềm này cũng có khả năng tạo ra một danh sách các thành phần hay còn gọi là BOM, vì vậy khi kết thúc quá trình thiết kế, bạn có thể dễ dàng có một bảng tiêu chuẩn của các thành phần với kích thước, hình dạng, vật liệu, trọng lượng và các tính năng khác.

VariCAD Features

  • Simple and compact graphical interface
  • Rich library of mechanical components
  • Ability to model two-dimensional and three-dimensional parts
  • Ability to define contraint when designing
  • Ability to use parameters
  • Ability to test components fracture
  • Product assembly in 3D with the possibility of grouping parts
  • Ability to perform a variety of mathematical calculations
  • Ability to provide a list of BOM components
  • And …

required system 

Hardware and software recommendations for large assemblies (approx. Thousands of parts):
Multi-core processor, eg Intel Core i5-4460
8 – 16GB RAM, for extremely large data
graphics card with OpenGL 4 graphics support hardware (NVIDIA GTX / Quadro graphics chip, 2GB of RAM), eg GIGABYTE N960IXOC-2GD
5-button mouse with scroll wheel
64-bit operating systems: Microsoft Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10

Download Phần mềm VariCAD 2022

Download Phần mềm VariCAD 2022 v2.08

Download Phần mềm VariCAD 2021 v2.07

Password 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt VariCAD 2022

Xem file readme