Download VRay 3.6 for 3Ds Max 2013 – 2018

Download VRay 3.6 for 3Ds Max 2013 – 2018

VRay 3.6 for 3Ds Max

Vray 3.6 dành cho 3Ds Max. Vray 3.6 với công nghệ Hybird Rendering bạn có thể render trên GPU Nvidia, CPU – hoặc kết hợp cả hai để tăng tốc độ, giảm thởi gian render xuống thấp hơn so với những phiên bản trước.

Những điểm nổi bật trong phiên bản VRay 3.6

Full Light Select Render Element: Tạo ra ánh sáng cá nhận hoặc nhóm các ánh sáng thành phần tử riêng biệt, với sự hỗ trợ đầy đủ cho chiếu sáng toàn phần, phản xạ và khúc xạ cho sự pha trộn ánh sáng chính xác trong tác phẩm.

Cryptomatte: Tự động tạo các lớp phủ ID với sự hỗ trợ thông minh hơn, độ sâu trường ảnh và chuyển động mờ.

NVIDIA NVLink: Hỗ trợ bộ nhớ GPU chia sẻ qua các card độ họa tương thích NVLink.

Download VRay 3.6 for 3Ds Max

Download vray 3.60.03 for 3ds max 2013 –  2018

Xem thêm:

Vray next 4 for 3ds max

Vray 5 for autodesk 3ds max

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt VRay 3.6 for 3Ds Max

Cài đặt vray 3.6 for 3ds max 2016

mở thư mục [email protected]

Copy file vray_zzz2016.dll vào: C:\Program Files\Chaos Group\V-ray\RT  for 3ds max 2016 for x64\bin\plugins

Copy file vray2016.dlr vào: C:\Program Files\Autodesk\3Ds Max 2016\plugins

Hướng dẫn thực hiện với 3ds max 2016, các phiên bản khác thực hiện tương tự

Xem video hướng dẫn VRay 3.6 dành cho 3Ds Max

Chúc các bạn thành công