Download vray 3.60.01 for MODO windows / mac

Download vray 3.6 for MODO windows / mac

vray 3.6 for MODO

V-Ray hay vray là một phần mềm rendering ảnh được sử sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng của các phần mềm tạo hình 3D. VRay là công trình của Vladimir Koylazov và Peter Mitev, thuộc hãng phần mềm Chaos, thành lập năm 1997 tại Sofia, Bulgaria

Vray for MODO là công cụ mở rộng hỗ trơ render dành riêng cho phần mềm thiết kế 3D MODO, có cả phiên bản dành cho windows và mac. Các bạn có thể tải về phần mềm vray 3.6 for MODO tại đây

Download vray 3.6 for MODO windows / mac

Download vray 3.60.01 for modo, vray 3.6 dành cho modo, download vray [email protected] dành cho modo, tải plugin vray 3.6 for MODO, vray 3.6 modo for mac, vray modo mac, vray for modo

Download vray 3.60.01 for MODO windows

Download

Download vray 3.60.01 for MODO MacOS

Download

password: thuthuatphanmem.top

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt vray 3.6 for MODO

Xem hướng dẫn trong file readme.txt

Vray for MODO 36001 WIN : [MODO 701 and higher]

1. Install: vray_35201_modo_x64.exe
2. Take the file “cgauth.dll” from the [email protected] and replace to Program Files\Chaos Group\V-Ray\MODO x64\vray4modo\[Modo Version]
3. Start MODO and enjoy.