Download Vray 3.60.03 for Rhinoceros 5 & 6

Download Vray 3.6 for Rhinoceros

Vray 3.6 for Rhino

Vray là phần mềm mềm hỗ trợ Render cho các phần mềm thiết kế như 3DS max, Maya, MODO, Rhino, Cinema 4D, SketchUp,…

Mỗi phần mềm 3D thường kèm thêm một Rendering Engine cơ bản, nhưng Vray đã thể hiện được nó là nhanh nhất, dễ nhất và là Rendering Engine chất lượng nhất.

Hiện tại đã có Vray 3.60.03 dành cho phần mềm Rhino 5 và 6, các bạn có thể tải vray 3.60.03 for Rhino [email protected] mới nhất tại đây

Download vray 3.6 for Rhino

Link download vray 3.60.03 for Rhino 5

Download

Link download vray 3.60.03 for Rhino 6

Download

password: 123 OR thuthuat-phanmem.top  OR thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install vray 3.6 for Rhino

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros 6\vrayappsdk\bin )
Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros 6\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

Note: It might also work with plugins based on V-Ray AppSDK 3.60.XX for the other host applications, but it’s not tested