Vray Next 4.30.02 for Autodesk 3ds max 2016 – 2021 free download

Vray Next 4.30.02 Adv for Autodesk 3ds max

Vray Next 4 for 3ds max 2021

Hiện tại hãng autodesk đã ra mắt phiên bản autodesk 2021, theo đó phần mềm autodesk 3ds max 2021 cũng đã sớm có mặt, các bạn có thể tải về phần mềm autodesk 3ds max 2021 miễn phí tại đây

Download autodesk 3ds max 2021

Và hãng Chao’s Group cũng đã sớm update chương trình rendered Vray dành cho phần mềm 3ds max 2021 mới nhất này. các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Download Vray Next 4.30.02 Adv for Autodesk 3ds max 2016 – 2021

phần mềm Vray Next 4.30 for Autodesk 3ds max 2021, download vray adv 4.30 for 3ds max 2021,

Vray Next 4.30.02 for Autodesk 3ds max 2016 – 2021

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt vray Vray Next 4.30.02

0. Remove vray_v42000_fix.dlr and vray_v42000_max_fix.dll
or any other [email protected] like vray201X.dlr, vray_zzz201X.dll, LastVRay.dlr, BlackStorm.dlr and etc.

1. install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy vray_v43000_fix.dlr to the 3dsMax plugins dir ( C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2021\plugins )
Or to the vrayplugins dir ( C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2021\plugins\vrayplugins )

Copy vray_v43000_max_fix.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3ds Max 2020\bin\plugins )

3. Enjoy!