Phần mềm VRay 6.00.01 for Rhino 6 – 8

phần mềm VRay 6 for Rhino

Có gì mới trong VRay 6 for Rhino

VRay 6 cho phép bạn tận dụng những cách mới mạnh mẽ để cộng tác với đồng nghiệp và khách hàng. Bây giờ, hãy mang một cảnh Enscape vào bên trong V-Ray và đưa nó đến chủ nghĩa ảnh thực. Chia sẻ công việc của bạn và nhận phản hồi với Chaos Cloud Collaboration. Thêm các đám mây tùy chỉnh và tạo các dòng thời gian ngoạn mục với hệ thống đám mây thủ tục mới. Tạo các vật liệu phức tạp hơn và thực tế hơn chỉ với một vài cú nhấp chuột. Và nhiều hơn nữa.

Giờ đây, bạn có thể mở các cảnh Enscape thời gian thực của mình trực tiếp trong V-Ray để tiếp tục xây dựng tác phẩm của mình nhằm đưa nó lên cấp độ ảnh thực cao nhất có thể. Bộ phận của bạn hiện có thể trải nghiệm quá trình thiết kế từ đầu đến cuối nhanh chóng và dễ dàng.

Tải phần mềm VRay 6 for Rhino

Download VRay 6.00.01 for Rhino 6 – 8

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt VRay 6 for Rhino

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt