Download V-ray Next 4.30.02 for Maya 2014 – 2020

Download V-ray Next 4 for Maya

Vray next 4 for maya

vray next 4 for MAYA là công cụ hỗ trơ Render dành cho Autodesk MAYA. vray next mới nhất vơi công nghệ Hybrid cho phép CPU hỗ trợ sức mạnh cho quá trình render bằng Nvidia CUDA của GPU.

Giờ đây, với vray next, các họa sỹ sẽ có nhiều lựa chọn để render một scene, có thể là GPU, CPU hoặc kết hợp cả hai. Chất lượng hình ảnh sẽ như nhau, bất kể phần cứng thế nào. Điều này cũng cho phép các họa sỹ dùng toàn bộ tài nguyên máy tính, từ các GPU workstation cho đến các CPU render node

Download vray next 4 for Maya

download vray next for MAYA, vray next 4 for maya, vray next for maya 2015, vray next for maya 2016, vray next for MAYA 2017, vray next for MAYA 2018, vray next for maya 2019, vray for maya, vray next for autodesk maya, vray 4 for maya

vray next 4.30.00 for Maya 2015, vray next 4.30.00 for Maya 2016, vray next 4.30.00 for Maya 2017, vray next 4.30.00 for Maya 2018, vray next 4.30.00 for Maya 2019

Download v-ray next 4.30.02 for Maya 2016 – 2020

Download

Download v-ray next 4.12.02 for Maya 2015

Download

Download VRay 3.05.03 For Maya 2014

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Vray next 4 for maya

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

0. Remove any previous [email protected], like vray_v40403_maya_fix.dll, vrayformayapatch.mll, zray.mll, vray_zzz.dll and etc.

1.  install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy vray_v43000_maya_fix.dll to the V-Ray plugins dir

( C:\Program files\Autodesk\Maya2019\vray\vrayplugins )

Done