phần mềm WYSIWYG Web Builder 17.3.2

phần mềm WYSIWYG Web Builder 18.0.2

Có gì mới trong WYSIWYG Web Builder 18

Trợ lý SEO – Tính năng mới: Đã thêm Trợ lý SEO. Công cụ mới này giúp bạn làm cho các trang web của mình thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm. SEO Assistant sẽ quét trang để tìm các mô tả hình ảnh, từ khóa, sitemap.xml / robot.txt, thẻ tiêu đề, liên kết bị hỏng, hỗ trợ di động và hơn thế nữa. Nhấp đúp vào một trong các sự cố được báo cáo sẽ mở các thuộc tính (thẻ meta, sơ đồ trang web, v.v.) để khắc phục sự cố hoặc chọn đối tượng trong không gian làm việc.

Robots.txt – Tính năng mới: Hỗ trợ thêm cho ‘robots.txt’. Robots.txt là một tệp văn bản với các hướng dẫn cho trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm. Nó xác định khu vực nào của trình thu thập thông tin trang web được phép tìm kiếm.
Bạn có thể định cấu hình cho phép / không cho phép toàn bộ trang web hoặc định cấu hình các quy tắc cho từng thư mục riêng lẻ.

Table Of Contents – Mục lục là danh sách các liên kết dẫn đến các phần khác nhau trên một trang. Chúng đặc biệt hữu ích cho các trang dài, vì chúng làm nổi bật các phần quan trọng của trang để cải thiện trải nghiệm người đọc.
Bạn có thể biết Table Of Content từ các trang web như Wikipedia. Mỗi khi bạn xem trước hoặc xuất bản trang, trình tạo Web WYSIWYG sẽ quét trang để tìm các đối tượng tiêu đề (H1, H2, v.v.) và cập nhật danh sách. Bạn cũng có thể định cấu hình danh sách theo cách thủ công.

Lottie Animations – Thêm hỗ trợ cho hình ảnh động Lottie. Hiển thị các hoạt ảnh Lottie nhẹ, có thể mở rộng và tương tác trên các trang web của bạn.
Lottie Animations có thể được kích hoạt tự động, khi nhấp chuột, khi di chuột hoặc khi cuộn. Cũng có thể tạo hoạt ảnh từng khung dựa trên vị trí thanh cuộn (thị sai).
Hoạt ảnh có thể được sử dụng làm phần tử độc lập hoặc làm nền / nền trước trong các lớp và lưới bố cục.
Hướng dẫn trực tuyến: https://www.wysiwygwebbuilder.com/lottieanimation.html

xem thêm

Download phần mềm WYSIWYG Web Builder 18

Download phần mềm WYSIWYG Web Builder 18.0.2

Download phần mềm WYSIWYG Web Builder 17.3.2

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt WYSIWYG Web Builder

Xem tệp readme